News
به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر گلبهار :

همایش توجیهی ، آموزشی رانندگان و ناظرین سرویس های دانش آموزی گلبهار برگزار شد

همایش توجیهی رانندگان سرویس های دانش آموزی با حضور بیش از یک صد راننده سرویس مدارس در سالن اجتماعات آموزش و پرورش گلبهار برگزار شد.

Member of Council
Latest News
به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر گلبهار :
به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر گلبهار :
به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر گلبهار :
به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر گلبهار :
Useful Links