News
به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر گلبهار :

راهپیمائی ۲۲ بهمن در شهر گلبهار برگزار شد

مراسم راهپیمائی 22 بهمن با حضور پرشور مردم و مسئولین در شهر گلبهار برگزار شد.

Member of Council
Latest News
به گزارش روابط عمومی شهرداری گلبهار :
به گزارش روابط عمومی شهرداری گلبهار :
به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر گلبهار :
به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر گلبهار :
Useful Links