News
به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر گلبهار :

اتحاد و همدلی؛ مانع ایجاد اختلاف و حواشی در شورای شهر گلبهار

شهردار گلبهار گفت: در سایه اتحادی که در بین اعضای شورای شهر و شهرداری وجود دارد برخی نتوانستند اختلافات و حواشی را وارد شورای شهر کنند. سعی خواهیم کرد این اتحاد و وحدت را تا آخر برای خدمات‌رسانی بهتر و بیشتر ادامه دهیم.

Member of Council
Latest News
به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر گلبهار :
به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر گلبهار :
به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر گلبهار :
به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر گلبهار :
به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر گلبهار :
Useful Links