خبر
به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر گلبهار :

یکصد و هفدهمین جلسه شورای اسلامی شهر گلبهار برگزار شد

رئیس شورای اسلامی شهر گلبهار گفت: یک صد و هفدهمین جلسه شورای اسلامی شهر گلبهار برگزار شد.

اعضای شورا
آخرین اخبار
به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر گلبهار :
به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر گلبهار :
به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر گلبهار :
به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر گلبهار :
به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر گلبهار :
لینک های مفید