یادداشت
به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر گلبهار :

پیام مشترک شهردار ، رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر گلبهار به مناسبت پنجم مرداد ماه سالروز اقامه نماز جمعه

شهردار ، رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر گلبهار به مناسبت اقامه نخستین نماز جمعه انقلاب اسلامی در پنجم مردادماه پیام مشترکی صادر کردند.

اعضای شورا
آخرین اخبار
به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر گلبهار :
به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر گلبهار :
به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر گلبهار :
به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر گلبهار :
به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر گلبهار :
لینک های مفید