یادداشت
به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر گلبهار :

پیام روز جهانی قدس وحدت و دفاع از مظلومین است

شهردار ، رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر گلبهار در پیامی مشترک ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات ، پیام روز جهانی قدس را وحدت یکپارچه مسلمانان در برابر ظلم و دفاع از مظلومین عنوان نمودند.

اعضای شورا
آخرین اخبار
به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر گلبهار :
به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر گلبهار :
به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر گلبهار :
به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر گلبهار :
لینک های مفید