یادداشت
به گزارش روابط عمومی شهرداری گلبهار :

پیام تقدیر شهردار گلبهار به رئیس و همکاران اداره ورزش و جوانان گلبهار

سید ابوالفضل فاضلی حق پناه شهردار گلبهار در پیامی از اقدامات ارزنده و ورزشی حسن خالقی رئیس اداره ورزش و جوانان گلبهار وهمکاران وی در راه اندازی سالن رینگ بوکس شهرگلبهار تقدیر نمود.

اعضای شورا
آخرین اخبار
به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر گلبهار :
به گزارش روابط عمومی شهرداری گلبهار :
به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر گلبهار :
لینک های مفید