خبر
به گزارش روابط عمومی شهرداری گلبهار :

پرداخت عوارض نوسازی

عوارض نوسازی به کلیه املاک سطح شهرگلبهار تعلق می گیرد.

اعضای شورا
آخرین اخبار
به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر گلبهار :
به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر گلبهار :
لینک های مفید