خبر
به گزارش روابط عمومی شهرداری گلبهار :

پایه های چراغ منطقه ویژه نصب شد

شهردار گلبهار از نصب پایه های چراغ جهت روشنایی خیابان اصلی منطقه ویژه خبر داد.

اعضای شورا
آخرین اخبار
به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر گلبهار :
به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر گلبهار :
به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر گلبهار :
به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر گلبهار :
به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر گلبهار :
لینک های مفید