خبر
به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر گلبهار :

نمایندگی اداره ثبت و اسناد در شهر جدید گلبهار راه اندازی می شود

با توسعه و گسترش و تاکید بر استقرار ادارات شهر، نمایندگی اداره ثبت و اسناد در شهر جدید گلبهار راه اندازی می شود.

اعضای شورا
آخرین اخبار
به گزارش روابط عمومی شهرداری گلبهار :
به گزارش روابط عمومی شهرداری گلبهار :
به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر گلبهار :
به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر گلبهار :
لینک های مفید