خبر
به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر گلبهار :

نصب ۱۲ ایستگاه اتوبوس در سطح شهر گلبهار

شهردار گلبهار خبرداد : 12 ایستگاه اتوبوس در سطح شهر گلبهار نصب می شود.

اعضای شورا
آخرین اخبار
به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر گلبهار :
به گزارش روابط عمومی شهرداری گلبهار :
به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر گلبهار :
لینک های مفید