خبر
به گزارش روابط عمومی شهرداری گلبهار :

نصب تابلوهای مزین به نام شهدا بر معابر شهر گلبهار

شهردار گلبهار از نصب تابلوهای نامگذاری شده به نام شهدا بر معابر شهر خبر داد.

اعضای شورا
آخرین اخبار
به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر گلبهار :
به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر گلبهار :
لینک های مفید