خبر
به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر گلبهار :

نشست مشترک شهردار ورئیس شورای اسلامی سهند با اعضای شورای اسلامی شهر جدید گلبهار

نشست مشترک اعضای شورای اسلامی شهر گلبهار با شهردار و رئیس شورای اسلامی شهر سهند برگزار و مسائل و مشکلات موجود دو شهر جدید بررسی شد .

اعضای شورا
آخرین اخبار
به گزارش روابط عمومی شهرداری گلبهار :
به گزارش روابط عمومی شهرداری گلبهار :
به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر گلبهار :
به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر گلبهار :
لینک های مفید