خبر
به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر گلبهار :

نامگذاری میدان ورودی ویک بلوار شهر گلبهار به نام سردار شهید حاج قاسم سلیمانی

رئیس شورای اسلامی شهر گلبهار گفت: با تصویب شورای اسلامی شهر میدان در حال تاسیس ورودی شهر و یک بلوار به نام سردار دلها شهید حاج قاسم سلیمانی نامگذاری شد.

اعضای شورا
آخرین اخبار
به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر گلبهار :
به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر گلبهار :
به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر گلبهار :
به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر گلبهار :
به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر گلبهار :
لینک های مفید