خبر
به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر گلبهار :

مکان یابی و برنامه ریزی جهت فعالیت بازار روز درگلبهار در حال انجام می باشد

شهردار گلبهار گفت: با توجه به برنامه ریزی های شهرداری، مکان یابی بازار روز در شهر گلبهار در حال انجام می باشد.

اعضای شورا
آخرین اخبار
به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر گلبهار :
به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر گلبهار :
لینک های مفید