خبر
به گزارش روابط عمومی شهرداری گلبهار :

معابر شهر گلبهار در حال مرمت و لکه گیری آسفالت می باشد

شهردار گلبهار از ترمیم و لکه گیری آسفالت معابر سطح شهر خبر داد.

اعضای شورا
آخرین اخبار
به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر گلبهار :
به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر گلبهار :
به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر گلبهار :
به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر گلبهار :
به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر گلبهار :
لینک های مفید