خبر
به گزارش روابط عمومی شهرداری گلبهار :

معابر سطح شهر گلبهار مناسب سازی می شوند

شهردار گلبهار گفت: معابر و گذرگاه های سطح شهر گلبهار مناسب سازی می شوند.

اعضای شورا
آخرین اخبار
به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر گلبهار :
به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر گلبهار :
لینک های مفید