خبر
به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر گلبهار :

آغاز مرحله دوم عملیات لکه گیری سطح آسفالت معابر شهر گلبهار

شهردار گلبهار گفت: مرحله دوم عملیات لکه گیری سطح آسفالت معابر شهر گلبهار شروع شد.

اعضای شورا
آخرین اخبار
به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر گلبهار :
به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر گلبهار :
به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر گلبهار :
به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر گلبهار :
به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر گلبهار :
لینک های مفید