خبر
به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر گلبهار :

فرهنگ گلبهار بودن را گسترش دهیم

رئیس شورای اسلامی شهر گلبهار گفت: شورای اسلامی شهر به دنبال تقویت فرهنگ مشترک گلبهاری بودن و گسترش آن است.

اعضای شورا
آخرین اخبار
به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر گلبهار :
به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر گلبهار :
به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر گلبهار :
به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر گلبهار :
به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر گلبهار :
لینک های مفید