خبر
به گزارش روابط عمومی شهرداری گلبهار :

عملیات اجرایی پروژه مدیریت کیفیت در شهرداری گلبهار آغاز شد

شهردار گلبهار از شروع اجرای پروژه مدیریت کیفیت ISO9001 در شهرداری خبر داد.

اعضای شورا
آخرین اخبار
به گزارش روابط عمومی شهرداری گلبهار :
به گزارش روابط عمومی شهرداری گلبهار :
به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر گلبهار :
به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر گلبهار :
لینک های مفید