خبر
به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر گلبهار :

طرح بسیج ملی کنترل فشار خون در شهرداری گلبهار اجرا شد

شهردار گلبهار از اجرای طرح کنترل فشار خون در شهرداری گلبهار خبرداد.

اعضای شورا
آخرین اخبار
به گزارش روابط عمومی شهرداری گلبهار :
به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر گلبهار :
به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر گلبهار :
به گزارش روابط عمومی شهرداری گلبهار :
به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر گلبهار :
لینک های مفید