خبر
به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر گلبهار :

طرح آبروی محله در شهر گلبهار اجرا می شود

شهردار گلبهار گفت: نامگذاری خیابانها به نام شهید و نصب پلاک افتخار با اجرای طرح آبروی محله در شهر گلبهار انجام می شود.

اعضای شورا
آخرین اخبار
به گزارش روابط عمومی شهرداری گلبهار :
به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر گلبهار :
به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر گلبهار :
به گزارش روابط عمومی شهرداری گلبهار :
به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر گلبهار :
لینک های مفید