خبر
به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر گلبهار :

ضعف نظارت اداره کل حمل ونقل جاده ای بر عملکرد شرکت های مسافربری مسیر گلبهار به مشهد و بالعکس

اعتراضات مردمی و بازدیدهای میدانی حاکی از این موضوع است که نظارت اداره کل حمل و نقل جاده ای استان بر عملکرد شرکت های مسافربری مسیر گلبهار به مشهد و بالعکس در ساعات اولیه صبح و شب ضعیف می باشد.

اعضای شورا
آخرین اخبار
به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر گلبهار :
به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر گلبهار :
لینک های مفید