خبر
به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر گلبهار :

شستشوی باکسهای زباله و ایستگاههای اتوبوس سطح شهر گلبهار

اکیپ های خدمات شهری شهرداری گلبهار باکسهای زباله و ایستگاههای اتوبوس سطح شهر را شستشو می دهند.

اعضای شورا
آخرین اخبار
به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر گلبهار :
به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر گلبهار :
به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر گلبهار :
لینک های مفید