خبر
به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر گلبهار :

سیستم اخد بلیت الکترونیک از مسافر (من کارت )در گلبهار راه اندازی شد

همزمان با میلاد امام علی علیه السلام و با حضور مسئولین سیستم اخد بلیت الکترونیک از مسافر (من کارت )در گلبهار راه اندازی شد.

اعضای شورا
آخرین اخبار
به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر گلبهار :
به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر گلبهار :
به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر گلبهار :
به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر گلبهار :
لینک های مفید