خبر
به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر گلبهار :

سفر یک روزه سرپرست دفتر امور شهری وشوراهای اسلامی استانداری خراسان رضوی به گلبهار

سرپرست دفتر امور شهری استانداری خراسان رضوی از شهر و شهرداری گلبهار بازدید کردند.

اعضای شورا
آخرین اخبار
به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر گلبهار :
به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر گلبهار :
به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر گلبهار :
به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر گلبهار :
به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر گلبهار :
لینک های مفید