خبر
به گزارش روابط عمومی شهرداری گلبهار :

ستاد بحران شهرداری گلبهار تشکیل شد

ستاد بحران شهرداری گلبهار با حضور سرپرست بخشداری، شهردار و اعضای ستاد بحران شهرداری تشکیل شد.

اعضای شورا
آخرین اخبار
به گزارش روابط عمومی شهرداری گلبهار :
به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر گلبهار :
به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر گلبهار :
به گزارش روابط عمومی شهرداری گلبهار :
به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر گلبهار :
لینک های مفید