خبر
به گزارش روابط عمومی شهرداری گلبهار :

سامانه هوشمند نظارت برناوگان شهرداری گلبهار راه اندازی می گردد

شهردار گلبهار از راه اندازی وفعالیت سامانه هوشمند نظارت برناوگان شهرداری گلبهاردر آینده نزدیک خبرداد.

اعضای شورا
آخرین اخبار
به گزارش روابط عمومی شهرداری گلبهار :
به گزارش روابط عمومی شهرداری گلبهار :
به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر گلبهار :
به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر گلبهار :
لینک های مفید