خبر
به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر گلبهار :

رئیس واعضای کمیسیون های شورای اسلامی شهر گلبهار انتخاب شدند

رئیس شورای اسلامی شهر گلبهار گفت: در چهارمین سال فعالیت شورای اسلامی مسئولان کمیسیون های داخلی و نمایندگان این شورا در کمیسیونهای مربوطه انتخاب شدند.

اعضای شورا
آخرین اخبار
به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر گلبهار :
به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر گلبهار :
به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر گلبهار :
به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر گلبهار :
به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر گلبهار :
لینک های مفید