خبر
به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر گلبهار :

دیدار صمیمانه شهردار و اعضاء شورای شهر گلبهار با مهندس انصاری فرماندار چناران

شهردار و اعضاء شورای شهر گلبهار با انصاری فرماندار چناران دیدار و انتصاب وی را تبریک گفتند.

اعضای شورا
آخرین اخبار
به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر گلبهار :
به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر گلبهار :
به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر گلبهار :
به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر گلبهار :
به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر گلبهار :
لینک های مفید