خبر
به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر گلبهار :

دیدار شهردار ، رئیس و نائب رئیس شورای اسلامی شهر گلبهار با رئیس اداره ورزش و جوانان گلبهار

شهردار ، رئیس و نائب رئیس شورای اسلامی شهر گلبهار با رئیس اداره ورزش و جوانان گلبهار دیدار کردند.

اعضای شورا
آخرین اخبار
به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر گلبهار :
به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر گلبهار :
به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر گلبهار :
به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر گلبهار :
به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر گلبهار :
لینک های مفید