خبر
به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر گلبهار :

دیدار شهردار، رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر با فرمانده حوزه بسیج مالک اشتر گلبهار

شهردار ، رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر گلبهار با سرهنگ عاملی فرمانده حوزه بسیج مالک اشتر گلبهار دیدار کردند.

اعضای شورا
آخرین اخبار
به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر گلبهار :
به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر گلبهار :
به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر گلبهار :
به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر گلبهار :
لینک های مفید