خبر
به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر گلبهار :

دیدار سیستانی های مقیم گلبهار با شهردار جدید

تعدادی از سیستانی های مقیم شهر گلبهار به نمایندگی با شهردار جدید گلبهار دیدار وگفتگو کردند.

اعضای شورا
آخرین اخبار
به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر گلبهار :
به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر گلبهار :
لینک های مفید