خبر
به گزارش روابط عمومی شهرداری گلبهار :

جلسه کمیسیون ماده هفت با موضوع فضای سبز در گلبهار تشکیل گردید

شهردار گلبهار گفت: تشکیل کمیسیون ماده ۷ موضوع قانون حفظ و گسترش فضای سبز شهری برای اولین بار در گلبهار انجام شد .

اعضای شورا
آخرین اخبار
به گزارش روابط عمومی شهرداری گلبهار :
به گزارش روابط عمومی شهرداری گلبهار :
به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر گلبهار :
به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر گلبهار :
لینک های مفید