خبر
به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر گلبهار :

جلسه هیئت مدیره و نمایندگان بلوک های مجتمع شالده با اعضای شورای اسلامی شهر گلبهاربرگزار شد

به منظور بررسی و رفع مشکلات مجتمع مسکونی شالده جلسه هیات مدیره و نمایندگان بلوک های آن مجتمع با اعضای شورای اسلامی شهر گلبهار برگزار شد.

اعضای شورا
آخرین اخبار
به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر گلبهار :
به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر گلبهار :
به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر گلبهار :
به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر گلبهار :
به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر گلبهار :
لینک های مفید