خبر
به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر گلبهار :

جلسه هماهنگی کنترل حیوانات ناقل بیماری شهرستان چناران تشکیل شد

با حضور شهرداران گلبهار و چناران جلسه هماهنگی کنترل حیوانات ناقل بیماری شهرستان چناران تشکیل شد.

اعضای شورا
آخرین اخبار
به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر گلبهار :
به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر گلبهار :
به گزارش روابط عمومی شهرداری گلبهار :
به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر گلبهار :
به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر گلبهار :
لینک های مفید