خبر
به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر گلبهار :

جلسه مجمع مشورتی توسعه شهر گلبهار برگزار شد

با حضور اعضای شورای اسلامی شهر گلبهار جلسه مجمع مشورتی توسعه شهر گلبهار برگزار شد.

اعضای شورا
آخرین اخبار
به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر گلبهار :
به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر گلبهار :
به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر گلبهار :
به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر گلبهار :
به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر گلبهار :
لینک های مفید