خبر
به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر گلبهار :

جلسه مجمع مشورتی توسعه شهرگلبهار برگزار شد

اولین جلسه مجمع مشورتی در سال 98 با حضور اعضاء در محل شهرداری گلبهار به منظور تبریک انتصاب شهردار جدید این شهر برگزار شد.

اعضای شورا
آخرین اخبار
به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر گلبهار :
به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر گلبهار :
لینک های مفید