خبر
به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر گلبهار :

جلسه شورای فرهنگ عمومی گلبهار برگزار شد

بیست و هشتمین جلسه شورای فرهنگ عمومی با موضوع دهه آخر صفر و موضوعات فرهنگی شهر گلبهار در محل بخشداری با حضور اعضاء برگزار شد.

اعضای شورا
آخرین اخبار
به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر گلبهار :
به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر گلبهار :
به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر گلبهار :
به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر گلبهار :
به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر گلبهار :
لینک های مفید