خبر
به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر گلبهار :

جلسه شورای اداری بخش گلبهار برگزار شد

اولین جلسه شورای اداری بخش گلبهار در سال 98 با حضور امام جمعه گلبهار ، نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی ، سرپرست فرمانداری چناران ، بخشدار ، شهردار ورئیس شورای اسلامی شهر گلبهار ، مدیران ادارات ونهادهای شهرستان چناران و بخش گلبهار برگزار شد.

اعضای شورا
آخرین اخبار
به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر گلبهار :
به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر گلبهار :
به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر گلبهار :
به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر گلبهار :
به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر گلبهار :
لینک های مفید