خبر
به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر گلبهار :

تنوع فرهنگی در گلبهار نشان دهنده استعدادهای نهفته است

رئیس شورای اسلامی شهر گلبهار گفت: تنوع فرهنگی در گلبهار نشان دهنده استعدادهای نهفته ای است که لازم است شناسایی شوند.

اعضای شورا
آخرین اخبار
به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر گلبهار :
به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر گلبهار :
به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر گلبهار :
به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر گلبهار :
به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر گلبهار :
لینک های مفید