خبر
به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر گلبهار :

با ساخت وسازهای غیر مجاز در حریم شهر گلبهار برخورد قانونی می شود

شهردار گلبهار گفت: با افزایش فعالیت گشت های این شهرداری در محدوده و حریم گلبهار با ساخت و سازهای غیر مجاز برخورد قانونی می شود.

اعضای شورا
آخرین اخبار
به گزارش روابط عمومی شهرداری گلبهار :
به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر گلبهار :
به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر گلبهار :
به گزارش روابط عمومی شهرداری گلبهار :
به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر گلبهار :
لینک های مفید