خبر
به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر گلبهار :

با حضور مسئولین ۷۶ واحد مسکونی ویژه خانواده معلولین به بهره برداری رسید

با حضور مسئولان کشوری ومحلی ۷۶ واحد مسکونی ویژه خانواده های دارای دو معلول تحت پوشش بهزیستی خراسان رضوی در شهرگلبهار به بهره برداری رسید.

اعضای شورا
آخرین اخبار
به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر گلبهار :
به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر گلبهار :
به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر گلبهار :
به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر گلبهار :
به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر گلبهار :
لینک های مفید