خبر
به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر گلبهار :

بازدید مسئولین از ایستگاهای استقبال از زائرین پیاده رضوی گلبهار

مسئولین شهر گلبهار از ایستگاههای استقبال از زائرین پیاده حوزه شهر گلبهار بازدید کردند.

اعضای شورا
آخرین اخبار
به گزارش روابط عمومی شهرداری گلبهار :
به گزارش روابط عمومی شهرداری گلبهار :
به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر گلبهار :
به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر گلبهار :
لینک های مفید