خبر
به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر گلبهار :

بازدید مسئولان از نخاله گاه شهر گلبهار

دادستان ، شهردار ، رئیس شورای اسلامی شهر گلبهار و رئیس اداره محیط زیست چناران از نخالگاه شهر گلبهار بازدید کردند.

اعضای شورا
آخرین اخبار
به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر گلبهار :
به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر گلبهار :
به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر گلبهار :
به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر گلبهار :
لینک های مفید