خبر
به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر گلبهار :

بازدید سرزده فرماندار شهرستان چناران از بازار شهر گلبهار

مهندس انصاری فرماندار شهرستان چناران به صورت سرزده از فروشگاه های سطح شهر گلبهار بازدید بعمل آورد.

اعضای شورا
آخرین اخبار
به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر گلبهار :
به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر گلبهار :
به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر گلبهار :
به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر گلبهار :
لینک های مفید