خبر
به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر گلبهار :

انتخابات هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر گلبهار برگزار شد

با حضور اعضای شورای اسلامی شهر گلبهار انتخابات هیئت رئیسه برگزار شد.

اعضای شورا
آخرین اخبار
به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر گلبهار :
به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر گلبهار :
به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر گلبهار :
به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر گلبهار :
به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر گلبهار :
لینک های مفید