خبر
به گزارش روابط عمومی شهرداری گلبهار :

الزام کلیه رانندگان فعال در حمل و نقل عمومی مسافر درون شهری بر اخذ پروانه اشتغال

شهردار گلبهار گفت: کلیه رانندگان فعال در حمل و نقل عمومی مسافر درون شهری تاکسی و تاکسی تلفنی بر اخذ پروانه اشتغال ملزم می باشند.

اعضای شورا
آخرین اخبار
به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر گلبهار :
به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر گلبهار :
به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر گلبهار :
به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر گلبهار :
لینک های مفید