خبر
به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر گلبهار :

افزایش تعداد و خدمات نیروهای انتظامی،توزیع متناسب امکانات بهداشتی و درمانی ، درخواست به حق شهروندان گلبهاری است

رئیس شورای اسلامی شهر گلبهار گفت: توزیع متناسب امکانات بهداشتی و درمانی حداقل انتظار شهروندان گلبهاری می باشد.

اعضای شورا
آخرین اخبار
به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر گلبهار :
به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر گلبهار :
به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر گلبهار :
به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر گلبهار :
به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر گلبهار :
لینک های مفید