خبر
به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر گلبهار :

اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار شاندیز با شهردار جدید گلبهار دیدار کردند

اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار شاندیز جهت تبریک انتصاب شهردار گلبهار و تبادل نظر پیرامون مسائل شهری دیدار وگفتگو کردند.

اعضای شورا
آخرین اخبار
به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر گلبهار :
به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر گلبهار :
لینک های مفید